Kontakt z autorem

Masz uwagi, propozycję do obliczeń?
Jestem otwarty również na ciekawe oferty współpracy.