O obliczeniach

Co to jest BMI?
BMI (ang. Body Mass Index) to współczynnik który powstał przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach.

Wskaźnik ten sam w sobie nie uwzględnia tak ważnych czynników jak płeć czy tryb życia.
Dlatego w naszym kalkulatorze podajesz dodatkowo płeć dzięki temu można obliczyć dodatkowo:

  • "Idelaną" wagę dla danej osoby
  • Najniższą dopuszczalną wagę
  • Najwyższą dopuszczalną wagę
  • Wagę do zrzucenia jeśli takowa wystąpi